Tanie odwierty
Just another WordPress site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Masa form i podkladów coraz czesciej przekracza mase formowanej mieszanki betonowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2017

Masa form i podkładów coraz częściej przekracza masę formowanej mieszanki betonowej. Ponieważ w metodzie formowania objętościowego wprowadza się w drgania mieszankę betonową, formę i podkład oraz górną drgającą część urządzenia wibracyjnego, to dla uzyskania właściwego efektu zagęszczenia zachodzi konieczność znacznego zwiększenia siły wzbudzającej. Od wartości tej siły zależy zamierzona i uzyskiwana amplituda wychyleń w procesie wibrowania. W najczęściej stosowanych układach mechanicznych wzbudników drgań harmonicznie zmienną wymuszającą siłę uzyskuje się w wyniku równomiernego obrotowego ruchu niezrównoważonych mas. Siła ta jest wprost proporcjonalna do momentu kinetycznego oraz kwadratu liczby obrotów wału mimośrodowego na minutę. Określić ją można z równania gdzie: MI< – moment kinetyczny, kGcm, n -liczba obrotów wału, min-l. Moment kinetyczny układu jest sumą iloczynów masy mimośrodów i ich ramion określa się go równaniem MI< = LPiet kGcm gdzie: p – ciężar mimośrodu, kG, e – ramię masy mimośrodu, cm. Amplituda uzyskiwanych drgań zależy od wielkości siły wymuszającej, a przy stałej liczbie obrotów wału jest wprost proporcjonalna do wartości momentu kinetycznego i odwrotnie proporcjonalna do wartości obciążenia stołu, stanowiącego całkowitą masę drgającą r A = MI

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Masa form i podkladów coraz czesciej przekracza mase formowanej mieszanki betonowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2017

Nasze czasy charakteryzują się kreatywnością i przekraczaniem kolejnych, do niedawna wydawałoby się niemożliwych do sforsowania, barier. Z przekraczaniem takich barier mamy też do czynienia w sektorze budowlanym, a nawet ogrodniczym. Jeszcze do niedawna do rzadkości należała sytuacja, że bezpośredni kontakt z naturą, także w zimne czy dżdżyste dni, był możliwy bez wychodzenia z domu. Do radykalnej zmiany doszło w sytuacji, gdy zaczęły pączkować ogrody zimowe. Coraz więcej firm zajmuje się świadczeniem usług w zakresie stawiania tego typu pomieszczeń. Nie dziwi więc, że wzrasta również popyt ze strony klientów indywidualnych. Dzięki zastosowaniu wciąż doskonalonych technologii obecnie powstające ogrody zimowe charakteryzują się niezawodnością i nowatorstwem. Otrzymujemy coraz ciekawsze projekty na zagospodarowanie takich ogrodów. Na rynku pojawiły się też firmy, które praktycznie specjalizują się w wykonawstwie w tej dziedzinie. W miarę możliwości i potrzeb na pewno warto skorzystać z ich usług.

No Comments »

« Previous Entries