Tanie odwierty
Just another WordPress site

Obliczanie momentów zginajacych w plytach jednoprzeslowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Obliczanie momentów zginających w płytach jednoprzęsłowych pod ciągłym obciążeniem równomiernym. Zależnie od sposobu oparcia płyt na bokach obwodu, rozróżnia się sześć przypadków. Momenty podporowe w płytach prostokątnych wyznacza się ze wzorów analogicznych do wzorów dla płyt zginanych jednokierunkowo a) przy obustronnym zamocowaniu b) przy jednostronnym zamocowaniu Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, uważamy to oparcie za przegubowe, uwzględniając częściowe zamocowanie przez właściwe uzbrojenie pasma przypodporowego (bliżej omówiono to w p. 3.2.3.4). Zasady wymiarowania i zbrojenia płyt.Z Zgodnie z normą grubość płyt krzyżowo zbrojonych opartych na obwodzie powinna wynosić przy wolnym podparciu nie mniej niż 1/45 Z oraz przy sztywnym zamocowaniu na obwodzie nie mniej niż 1/50 Z, gdzie Z mniejsza rozpiętość płyty. Przy zastosowaniu betonów lekkich wielkości te wynoszą odpowiednio lias l oraz 1/42 l. Grubość płyty powinna być tak dobrana, aby przekrój wkładek był zawarty w granicach ekonomicznego procentu zbrojenia (0,3;0,8%), lecz nie mniejsza niż 8 cm. Po wyznaczeniu grubości płyty oblicza się przekroje zbrojenia obu kierunków, przy czym zbrojenie w kierunku mniejszej rozpiętości umieszcza się w dolnym rzędzie, gdyż przyjmuje ono większy moment niż zbrojenie w kierunku większej rozpiętości płyty. przypadku zbrojenia płyt oddzielnymi wkładkami lub płaskimi spawanymi siatkami stosunek przekroju zbrojenia Fy : Fx, przypadających na jeden metr szerokości płyty, można wyznaczyć w zależności od stosunku ly : Ix (przy Iy Ix). Zbrojenie dolne obliczone na maksymalny moment obu kierunków należy umieszczać zgodnie z normą w środkowym pasie stanowiącym 3/5 rozpiętości całej płyty, w skrajnych zaś pasach obejmujących po 1/5 rozpiętości płyty, zbrojenie to może być zmniejszone do polowy. Zasady tej należy przestrzegać w odniesieniu do obu krzyżujących się kierunków, zarówno w płytach jednoprzęsłowych jak i wieloprzęsłowych. W płytach wolnopodpartych, na obwodzie dwukierunkowe zbrojenie należy również umieścić w górnych częściach naroży, gdyż w narożach występują reakcje ujemne. Zbrojenie to powinno mieć w rzucie kształt kwadratu o boku równym 11, większej rozpiętości osiowej krzyżujących się podpór. [więcej w: stropy prefabrykowane, blacha tytanowo cynkowa cena, polturist ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena polturist stropy prefabrykowane