Tanie odwierty
Just another WordPress site

Cięcie tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Najbardziej rozpowszechniło sie cięcie tworzyw sztucznych na nożycach gilotynowych. Można na nich ciąć płyty z fenolowych laminatów tkaninowych, papierowych i drzewnych, płyty z twardego poli chlorku winylu, azotanu celulozy, o grubości do 2,5 mm. Zaleca się płyty o grubości większej niż 1 mm podgrzewać przed cięciem do temperatury 40+70 o c, a niekiedy i wyższej. Podgrzewanie to odbywa się na specjalnych stołach, znajdujących się tuż obok nożyc. Stoły są ogrzewane parą wodną lub elektrycznie, można również stosować ogrzewanie promieniami podczerwonymi z lamp umieszczonych nad stołem. Nożyce gilotynowe do ciecia tworzyw sztucznych, a nożyce konstruowane specjalnie do obcinania brzegów wyprasek, otrzymywanych przez formowanie próżniowe. Inne wielkości charakterystyczne, wobec braku informacji w zakresie cięcia tworzyw sztucznych, dobiera się jak dla cięcia metali. Nożyce powinny być ostre i nie wykazywać nadmiernych luzów. Siła, potrzebna do cięcia nożycami gilotynowymi, jest — podobnie jak w przypadku cięcia metali — wprost proporcjonalna do kwadratu grubości płyty i wytrzymałości na Ścinanie, a odwrotnie proporcjonalna do tangensa kąta pochylenia krawędzi tnącej górnego noża w stosunku do krawędzi tnącej noża dolnego. Współczynnik proporcjonalności należy wyznaczyć doświadczalnie dla określonego tworzywa. Wytrzymałość na ścinanie niektórych tworzyw sztucznych. Do cięć wzdłuż linii krzywych można zastosować nożyce krążkowe lub nożyce skokowe. Ani jedne, ani drugie nie znalazły jednak, jak dotychczas, większego zastosowania do rozdzielania tworzyw sztucznych. Wykrawanie Cienkie płyty z niektórych tworzyw sztucznych mogą być rozdzielane przez wykrawanie. Wykrawanie rozpowszechniło się dla takich tworzyw jak: fenolowe laminaty tkaninowe, papierowe i drzewne, twardy polichlorek winylu, azotan celulozy. Grubość płyt wynosić może 3 cm. [Zobacz też : rolety wewnętrzne, ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe]

Comments Off

Posuw ręczny

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Jak dotąd, najczęściej spotyka się posuw ręczny. W obrabiarkach do przecinania prętów, rur itp. stosuje się posuw elastyczny, powodowany siłą ciężkości wrzeciennika z osadzoną na nim ściernicą i regulowany przesuwnym przeciwciężarem. Jeżeli chodzi o dobór Ściernic, to brak również odpowiednich informacji. Np. ściernice o spoiwie elastycznym powinny mieć ziarnistość 25(60) i twardość K. Zapotrzebowanie mocy podczas przecinania ściernego można wyznaczyć ze wzoru: 1000 gdzie: A — stała zależna przede wszystkim od przecinanego tworzywa i ściernicy, b grubość ściernicy w mm, ł — długość styku ściernicy z przecinanym materiałem w mm (pod czas przecinania prętów przyjmuje się ich średnicę), — prędkość obwodowa ściernicy w m/sek. Wartość stałej A zawiera się w szerokich granicach 0,2+16. Konkretną wartość należy wyznaczyć doświadczalnie dla przecinanego materiału. Orientacyjna zależność nacisku ściernicy o spoiwie elastycznym od średnicy przecinanego tworzywa. Z wykresu tego wynika, że przy przecinaniu pręta o średnicy np. 30 mm, należy stosować nacisk rzędu 20 kG (przecinanie z posuwem pionowym). Wielkość zużycia. Zależność poboru mocy przez silnik przecinarki PDL-4, skrawającej ściernicą diamentową tarczową o wieńcu ciągłym, od prędkości posuwu podczas przecinania poliestrowego laminatu szklanego. Z rysunku wynika, że zapotrzebowanie mocy jest bardzo małe. Cięcie. Cięcie tworzyw sztucznych może być wykonywane różnymi sposobami: za pomocą nożyc gilotynowych, krążkowych lub skokowych czy też na prasach za pomocą tłoczników. Cięcie, wykonywane tłocznikami, zamocowanymi w prasie, nazywa się wykrawaniem wykrojnikami.[patrz też: schody drewniane łódź, rolety Rzeszów, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »