Tanie odwierty
Just another WordPress site

Dodatkowy blask

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

170211terma321Przymierzając się do zagospodarowania powierzchni mieszkaniowej, aranżując wnętrza poszczególnych pomieszczeń, dość łatwo o przeoczenie kilku istotnych elementów, które mogą mieć duże znaczenie dla podniesienia jakości estetycznej lokalu. Żyjemy w czasach, gdy dodatkowe walory estetyczne gwarantują urządzenia uważane niegdyś za prozaiczne, a wiec takie, których znaczenie wiązało się dotąd jedynie z funkcjami użytkowymi. Często na przykład zapominamy, że warto przydać trochę blasku mieszkaniu lub chociażby niektórym pomieszczeniom poprzez zainstalowanie oryginalnych urządzeń grzewczych. Coraz częściej występują bowiem na rynku grzejniki dekoracyjne – zachowujące dotychczasowe wartości funkcjonalne, a jednak przydające powierzchniom mieszkalnym czy biurowym wyrazistości czy blasku. Na pewno warto więc na etapie projektowania poszczególnych detali, których obecności życzymy sobie w domu, pomyśleć również o możliwych do zastosowania innowacjach także w tym zakresie. Wybór wśród grzejników dekoracyjnych jest naprawdę zaskakująco bogaty.

Comments Off

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pod pojęciem drgań mechanicznych rozumie się ruch, w którym wytrącone z położenia równowagi ciało drgające przemieszcza się ze stale zmieniającą się prędkością, oddalając się i zbliżając ponownie do położenia równowagi. Są to zazwyczaj drgania periodyczne, a ściślej w szczególnym przypadku – drgania harmoniczne, tj. dające się zapisać w postaci funkcji sinusowej (lub cosinusowej). Układy mechaniczne mimośrodowe pojedyncze wywołują drgania kołowe lub ukierunkowane pionowo w przegubie zawieszenia wahadłowego. Układy mechaniczne o dwóch jednakowych mimośrodach i zsynchronizowanych obrotach dają drgania kołowe lub drgania ukierunkowane pionowo. Na zmianę postaci i kierunku drgań wpływa ponadto ich wzajemne ustawienie fazowe, co może również w sposób niezamierzony zmienić efekt wibrowania. Zależnie od położenia wyjściowego i kierunku ruchu mimośrodów można uzyskać sinusowo antymetrycznie zmienną siłę lub moment względnie równocześnie zmienne siły i moment. Przy większej liczbie mimośrodów można uzyskiwać dodatkowe inne efekty, podobnie jak w układach prostszych. I tak na przykład przy trzech mimośrodach osadzonych na różnych wałach, stosując synchronizację ich ruchu oraz dając na osi środkowej mimośród o momencie statycznym dwukrotnie większym od momentu statycznego każdego z pozostałych mimo śIadów, można uz yskać drgania kołowe lub ukierunkowane drgania pionowe. Konstrukcja wzbudników drgań pozwala na uzyskiwanie zmiany dynamicznych charakterystyk drgań: częstotliwości, amplitudy wychyleń oraz wielkości siły wymuszania. Częstotliwość drgań układów mechanicznych można zmieniać przez zmianę liczby obrotów wałów na minutę, stosując odpowiednie przekładnie klinowe i zębate, lub przez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik, praktycznie w granicach od 50 do 200 Hz. [patrz też: Drzwi wejściowe, drzwi garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »