Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

W przypadku gęstej siatki słupów, dających duże powierzchnie fundamentów (ze względu na duże naciski lub małe normowe obciążenia jednostkowe podłoża), konstruuje się stopy grupowe pod kilka słupów. Przykłady kształtowania stopy pod 3, 4, 5 i 6 słupów. Schemat obliczeń statycznych nie jest tu już tak prosty, jak dla dwu słupów. W przybliżeniu fundament grupowy pod więcej niż dwa słupy należy traktować jako składający się z ukrytych belek biegnących wzdłuż osi słupów. Pozostałą część fundamentu przyjmuje gię jako płyty oparte na tych belkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Kilka typów pojedynczych fundamentów ukształtowanych jako powierzchnie koliste i obrotowe (stożki). Rozwiązanie daje oszczędność betonu. Ponadto wciąga się do współpracy grunt leżący pod łupiną. Pojedyncze fundamenty łupinowe. Obliczenie łupiny fundamentowej przeprowadza się w następujący sposób. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Obliczanie momentów zginających w płytach jednoprzęsłowych pod ciągłym obciążeniem równomiernym. Zależnie od sposobu oparcia płyt na bokach obwodu, rozróżnia się sześć przypadków. Momenty podporowe w płytach prostokątnych wyznacza się ze wzorów analogicznych do wzorów dla płyt zginanych jednokierunkowo a) przy obustronnym zamocowaniu b) przy jednostronnym zamocowaniu Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, uważamy to oparcie za przegubowe, uwzględniając częściowe zamocowanie przez właściwe uzbrojenie pasma przypodporowego (bliżej omówiono to w p. 3.2.3.4). Zasady wymiarowania i zbrojenia płyt.Z Zgodnie z normą grubość płyt krzyżowo zbrojonych opartych na obwodzie powinna wynosić przy wolnym podparciu nie mniej niż 1/45 Z oraz przy sztywnym zamocowaniu na obwodzie nie mniej niż 1/50 Z, gdzie Z mniejsza rozpiętość płyty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Strop NH składa się z prefabrykowanych belek zbrojonych o poprzecznym przekroju dwuteowym, prefabrykowanych łupin betonowych niezbrojonych o kształcie powierzchni łupiny zbliżonym do powierzchni koszowej oraz z betonu uzupełniającego łączącego łupiny i belki w monolityczną calość. Długość oparcia Końca belki na murze powinna wynosić co najmniej 12 cm, rozstaw osiowy belek 60 lub 75 cm, wysokość belek 12 lub 19 cm, stropu 20 lub 27 cm. Na belkach układa się łupiny wypukłością do góry, przesuwając styki łupin jednego rzędu względem rzędu sąsiedniego o pół szerokości łupiny. Elementy stropu łączy się przez zalanie uprzednio zmoczonych wodą elementów betonem uzupełniającym o konsystencji półplastycznej, z kruszywa o średnicy ziaren do 20 mm. Specjalnie uformowana chropowata powierzchnia górna belek, strzemiona wystające z górnej części belek oraz rowki w górnej powierzchni łupin zapewniają monolityczne połączenie prefabrykatów z betonem uzupełniającym. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries