Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

PRZYBORY SANITARNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

PRZYBORY SANITARNE Przybory sanitarne powinny być rozmieszczone, o ile to możliwe grupami – piętrowo i w linii pionowej. Skoncentrowanie przyborów daje oszczędność na długości przewodów, polepsza warunki eksploatacyjne i zmniejsza koszt instalacji (możliwość przyłączania do jednego pionu wodociągowego i jednego pionu spustowego). W celu prawidłowego rozmieszczenia przyborów należy przede wszystkim znać liczbę przyborów, które należy zainstalować w danej nieruchomości. Liczba przyborów wynika z liczby osób przebywających lub pracujących w danym obiekcie, a następnie z podziału tej liczby na mężczyzn i kobiety. [patrz też: brama garażowa, bramy garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

PRZYBORY SANITARNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

warunki podparcia: na dwóch blokach amortyzatorów, na kilku blokach amortyzatorów, na znacznej liczbie amortyzatorów, na ciągłym podkładzie amortyzującym; – źródło drgań – wzbudniki drgań elektromechaniczne, elektromagnetyczne, przyczepne wibratory elektromechaniczne lub pneumatyczne; – charakter drgań – określający jednocześnie ich postać (drgania pionowe, poziome, kołowe, eliptyczne) i kierunek oraz rodzaj (periodyczne, nieperiodyczne. harmoniczne, nieharmoniczne, udarowe); – częstotliwość drgań: niska do 3000 min-l, normalna ok. 3000 min-l i wysoka powyżej 3000 min-l; – inne parametry urządzenia, które określają zakres stosowalności urządzenia (amplituda wychyleń, przyspieszenie drgań, czas wibracji, synchronizacja drgań i inne); – zamocowanie formy lub podkładu: sztywne (kliny, śruby, mimośrody), elastyczne (elektromagnetyczne, hydrauliczne i pneumatyczne), bez zamocowania (docisk grawitacyjny). Oprócz wibrowania objętościowego zwykłego stosowane jest też wibrowanie objętościowe pod obciążeniem, które może być pasywne lub aktywne. Niekiedy zachodzi potrzeba zmian parametrów drgań urządzenia wibracyjnego. Dlatego szczególnie przydatne mogą być urządzenia z możliwością zmiany (nastawnie lub lepiej płynnie w czasie wibrowania) częstotliwości, siły wymuszającej i amplitudy drgań. Na efekt wibrowania mają wpływ takie elementy, jak konstrukcja wzbudników drgań, sposób ich zamocowania do części drgającej urządzenia wibracyjnego, rozmieszanie źródeł drgań, sposób i efekt synchronizacji drgań (synchronizacji elektrycznej, mechanicznej lub nadążnej przy kilku wzbudnikach drgań, sztywność konstrukcji wsporczej części drgającej oraz zastosowana technika amortyzacji oparcia. [więcej w: bramy garażowe, słupki ogrodzeniowe, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries