Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi pokojowe’

Odgalezienia od pionów do przyborów sanitarnych uklada sie w stropie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Jako zasadę należy przyjąć, że rozmieszczenie przewodów sieci wewnętrznej kanalizacyjnej powinno być takie, aby długość odgałęzień od przyborów do spustów i od spustów do przewodu głównego odpływowego była jak najmniejsza. W myśl zarządzeń maksymalna długość odgałęzienia, mierzona poziomo, powinna wynosić: dla ustępów – 2,5 m, dla wanien, zlewów, umywalek – 3,5 m. W przypadkach konieczności przekroczenia podanych wyżej odległości należy stosować wentylację długich odgałęzień. Odgałęzienia od pionów do przyborów sanitarnych układa się w stropie (przykryte) lub pod stropem, w zależności od typu przyboru i jego przeznaczenia. [hasła pokrewne: ogrzewanie elektryczne, drzwi pokojowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi pokojowe’

Odgalezienia od pionów do przyborów sanitarnych uklada sie w stropie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZĄDZENIA WIBRACYJNE 6.1. Formowanie przy wibrowaniu objętościowym 6.1.1. Wiadomości ogólne Obecnie w przemysłowej produkcji budowlanej jedną z podstawowych metod zagęszczania, stosowaną w procesie formowania elementów betonowych, jest wibrowanie objętościowe. W metodzie tej elementy prefabrykowane wibrowane są na stołach, stojakach lub kozłach wibracyjnych. Wypełniona mieszanką betonową forma poddawana jest drganiom (wibracji) w taki sposób, żeby możliwie wszystkie punkty formy (a w tym i podkładu) miały praktycznie jednakowy kierunek i amplitudę drgań. W ruch drgający wprowadzana jest jednocześnie cała objętość mieszanki betonowej wypełniającej formę. Stwarza to dogodne i dość ściśle określone warunki wibrowania. Metoda ta znajduje zastosowanie w produkcji rozległego asortymentu wyrobów, różniących się kształtem i ciężarem, jak również konsystencją stosowanych mieszanek betonowych. Z rozwojem prefabrykacji masa elementów wykonywanych fabrycznie coraz bardziej wzrasta, a ich kształt z postaci prętowej poprzez płytową coraz częściej przekształca się w układ przestrzenny, Wiąże się to z koniecznością stosowania coraz bardziej sztywnych i nie odkształcalnych elementów form. To zaś z kolei warunkuje większe zużycie materiałów na formy i znaczny wzrost ich masy. [przypisy: garaże blaszane, drzwi pokojowe, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries