Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZADZENIA WIBRACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZĄDZENIA WIBRACYJNE 6.1. Formowanie przy wibrowaniu objętościowym 6.1.1. Wiadomości ogólne Obecnie w przemysłowej produkcji budowlanej jedną z podstawowych metod zagęszczania, stosowaną w procesie formowania elementów betonowych, jest wibrowanie objętościowe. W metodzie tej elementy prefabrykowane wibrowane są na stołach, stojakach lub kozłach wibracyjnych. Wypełniona mieszanką betonową forma poddawana jest drganiom (wibracji) w taki sposób, żeby możliwie wszystkie punkty formy (a w tym i podkładu) miały praktycznie jednakowy kierunek i amplitudę drgań. W ruch drgający wprowadzana jest jednocześnie cała objętość mieszanki betonowej wypełniającej formę. Stwarza to dogodne i dość ściśle określone warunki wibrowania. Metoda ta znajduje zastosowanie w produkcji rozległego asortymentu wyrobów, różniących się kształtem i ciężarem, jak również konsystencją stosowanych mieszanek betonowych. Z rozwojem prefabrykacji masa elementów wykonywanych fabrycznie coraz bardziej wzrasta, a ich kształt z postaci prętowej poprzez płytową coraz częściej przekształca się w układ przestrzenny, Wiąże się to z koniecznością stosowania coraz bardziej sztywnych i nie odkształcalnych elementów form. To zaś z kolei warunkuje większe zużycie materiałów na formy i znaczny wzrost ich masy. [przypisy: garaże blaszane, drzwi pokojowe, rusztowania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZADZENIA WIBRACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przy każdym spłukiwaniu miski powinno wylewać się z płuczki co najmniej 8 litrów wody w ciągu 3+ 5 sekund; Do spłukiwania misek ustępowych można zastosować również i inne urządzenia. spłukujące, np. spłukiwacze. Rury spłukujące pomiędzy płuczką a miską powinny być stalowe ocynkowane lub z innego odpowiedniego materiału, prawidłowo wygięte i przymocowane do ściany. Połączenia ich z miską ustępową powinny być dokonane za pomocą stożka gumowego umocowanego do rury i miski drutem. Średnica rury łączącej płuczkę z miską ustępową powinna wynosić w świetle co najmniej – 30 mm. [patrz też: słupki ogrodzeniowe, garaże blaszane, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries