Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Przy innych przewodach (niezeliwnych)

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W przypadkach, gdy spadek przewodu trasy głównej przekracza 2%, drugorzędnych zaś 3%, dozwolone jest zastosowanie przełomów spadków, pod warunkiem, by punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią i, by najmniejszy spadek przewodów trasy głównej wyniósł co najmniej 2%, a drugorzędnych przewodów – 3%. , Największy spadek głównych przewodów kanalizacyjnych nie powinien przekraczać 20%, drugorzędnych – 40%, deszczówek – 60%. W razie konieczności można przekroczyć spadek 40%, jednak za zgodą odpowiedniej instytucji i przy zastosowaniu rur żeliwnych. Przy innych przewodach (nieżeliwnych) należy stosować spadki mniejsze, zależnie od miejscowych warunków i rodzaju materiałów, pokonując różnicę wysokości w studniach przepadowych, szczelnie zamykanych. [więcej w: odkurzacz centralny, drzwi garażowe, odkurzacze przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Przy innych przewodach (niezeliwnych)

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Umywalki projektuje się z zasady w oddzielnych pomieszczeniach i osobno dla mężczyzn i kobiet. Liczbę natrysków określić można z założenia: 1 natrysk i 3 miejsca. o szerokości 0,7 m dla przebierania się 6 – 10 ludzi, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. W hotelach, w zależności od jakości wyposażenia w przybory sanitarne, można projektować indywidualne węzły z instalowanymi ustępami, umywalkami, wannami i natryskami przy pokojach. W mieszkaniu z wodociągiem i kanalizacją należy instalować ustęp, wannę, umywalkę, a w kuchni zlew. Wymiary ustępu przyjmuje się nie mniejsze niż 0,85 x 1,15 m przy otwieraniu drzwi na zewnątrz. Rozmiary łazienki przyjmuje się w granicach 3,0-4,5 m”, w zależności od typu i rozmiaru urządzeń. [podobne: rolety dzień noc, odkurzacze przemysłowe, ogrzewanie elektryczne ]

Comments Off

« Previous Entries