Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

Kanalizacyjne przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Kanalizacyjne przewody odpływowe wewnątrz budynku należy wykonywać z rur żeliwnych lub z rur kamionkowych, betonowych albo z odpowiednich materiałów zastępczych z zachowaniem następujących warunków: – wierzch przewodu żeliwnego ułożonego pod podłogą powinien znajdować się na głębokości co najmniej 0,30 m od wierzchu podłogi, a przewodu kamionkowego – 0,50 m od wierzchu podłogi, – w miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany nośne, należy pozostawiać dookoła przewodu wolną przestrzeń wypełnioną materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Zabrania się stosowania rur betonowych na przewody kanalizacyjne w przypadku, gdy jest możliwe agresywne oddziaływanie ścieków, wód gruntowych lub gruntu na beton. [patrz też: bramy garażowe, żaluzje drewniane, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

Kanalizacyjne przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

W przypadku stosowania wibrowania powierzchniowego wygładzanie wykonuje się za pomocą urządzeń w postaci listew lub belek przemieszczanych względem wygładzanej powierzchni. Przykładem takiego rozwiązania mogą być urządzenia wibracyjne zamocowane- do rozdzielaczy mieszanki betonowej opisane w p. 5.3. W tych przypadkach urządzenie wibracyjne przemieszcza się po górnej krawędzi formy, kalibrując element oraz wygładzając jego powierzchnie. Kalibrowanie elementów oraz wygładzanie ich górnej powierzchni można również uzyskać poprzez stosowanie wałów obrotowych przemieszczających się po górnej powierzchni elementu. Spotykane są tu dwa rozwiązania, a mianowicie wygładzanie za pomocą jednego wału oraz zastosowanie do tego celu jednocześnie dwóch wałów. W pierwszym przypadku wał zamocowany jest do urządzenia mogącego przemieszczać się ponad formowanym elementem. Szybkość obrotowa wału jest większa od szybkości przesuwania się wału nad gładzo ną powierzchnią, przez co uzyskuje się zacieranie górnej powierzchni elementu. Z uwagi na fakt, że wał przemieszcza się po górnej krawędzi formy, równocześnie z gładzeniem następuje kalibracja wyrobu. Lepsze efekty można uzyskać przez zastosowanie do kalibracji i wygładzania elementów dwóch wałów o różnych lub równych średnicach. Wały te obracają się z różnymi szybkościami, przy czym wał o średnicy większej obraca się z mniejszą szybkością od wału o mniejszej średnicy. [podobne: ogrodzenia betonowe, schody dywanowe, słupki ogrodzeniowe ]

Comments Off

« Previous Entries