Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogrodzenia panelowe’

Obudowanie ich deskami oraz obmurowanie lub zabetonowanie jest niedopuszczalne

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Obudowanie ich deskami oraz obmurowanie lub zabetonowanie jest niedopuszczalne . Miski włoskie (rzymskie lub tureckie) powinny być wpuszczone w płytę wzniesioną nad posadzką . Miski ustępowe siedzeniowe powinny być umocowane śrubami stalowymi (zabezpieczonymi przed korozją) do podkładek drewnianych, umieszczonych w posadzce pod miską i zalanych zaprawą cementową. Siedzenia na miskach ustępowych powinny być wykonane z twardego i odpornego na wilgoć drewna o grubości co najmniej 2 cm lub prefabrykowane z mas plastycznych, umocowane na zawiasach, podnoszone ręcznie lub automatycznie. Ustępy powinny być zaopatrzone w płuczki umieszczone nie niżej niż 1,6 m nad siedzeniem i dające strumień wody za pociągnięciem rączki. [przypisy: słupki ogrodzeniowe, ogrodzenia betonowe, ogrodzenia panelowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia panelowe’

Obudowanie ich deskami oraz obmurowanie lub zabetonowanie jest niedopuszczalne

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Strop ten składa się z dwuotworowych dyli o przekroju prostokątnym i wymiarach 22X45 cm. Dyle wykonuje się w formach rozbieralnych, a otwory uzyskuje się za pomocą stalowych rur łączonych w środku długości elementu na skuwkę i wyciąganych po zabetonowaniu z obu stron elementu. Elementy stropowe ułożone obok siebie dają gładki sufit. Łączy się je przez zalanie szczelin zaprawą cementową. Ciężar elementu przy rozpiętości podpór w świetle 5,20 m wynosi 630 kG, ciężar stropu 256 kG/cm2, ilość stali 6,80 kG/m2. Strop dylowy KaBe. Strop składa się z dyli żelbetowych opartych na ścianach nośnych i zsuniętych do siebie płaszczyznami bocznymi. Dyl o kształcie szeroko stopowego dwuteownika ma wzmacniające przepony pośrednie rozstawione co 60 cm wzdłuż długości dyla. Na podporach dyl ma przekrój prostokątny. Strop panwiowy typu SPS. Strop składa się z płyt panwiowych i z płytek grubości 4 cm o wymiarach 33X67 cm. Płyta żeberkowa panwiowa spełnia rolę deskowania przy wykonywaniu żeber pomiędzy płytami i jest jednocześnie elementem nośnym. Ciężar płyty żeberkowej wynosi ok. 500 kG przy rozpiętości ok. 6,00 m. Podczas montażu stropu płyta panwiowa przenosi obciążenie od ciężaru własnego stropu oraz obciążenia montażowe (np. wózek z masą betonową). Górne płytki układa się na żebrach płyty dolnej i w celu wciągnięcia ich do współpracy z żebrami układa się w rowkach między płytami zbrojenia pręty (/) 4,5 mm w kierunku prostopadłym do żeber. Zbrojenie to łączy ściskaną strefę przekroju żebra z płytami ułożonymi na żebrach. Przy rozpiętościach do 6,0 m i obciążeniu użytkowym do 300 kG/m2 nie stosuje się żeber rozdzielczych. Przy większych obciążeniach lub rozpiętościach należy zastosować jedno żebro rozdzielcze w połowie rozpiętości. Prefabr ykaty wykonuje się z betonu marki 200, żebra wylewane oraz rowki między płytami wypełnia się betonem marki 140 lub 170. Płyta panwiowa posiada płytkę dolną grubości 1,5 cm usztywnioną żeberkami poprzecznymi w odległości co ok. 1,0 m .Strop ten szczególnie nadaje się dla dużych rozpiętości (powyżej 6,00 m), dużych obciążeń użytkowych, przy czym umożliwia prowadzenie instalacji wewnątrz stropu. [patrz też: ogrodzenia panelowe, ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries