Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogrzewanie elektryczne’

Odgalezienia od pionów do przyborów sanitarnych uklada sie w stropie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Jako zasadę należy przyjąć, że rozmieszczenie przewodów sieci wewnętrznej kanalizacyjnej powinno być takie, aby długość odgałęzień od przyborów do spustów i od spustów do przewodu głównego odpływowego była jak najmniejsza. W myśl zarządzeń maksymalna długość odgałęzienia, mierzona poziomo, powinna wynosić: dla ustępów – 2,5 m, dla wanien, zlewów, umywalek – 3,5 m. W przypadkach konieczności przekroczenia podanych wyżej odległości należy stosować wentylację długich odgałęzień. Odgałęzienia od pionów do przyborów sanitarnych układa się w stropie (przykryte) lub pod stropem, w zależności od typu przyboru i jego przeznaczenia. [hasła pokrewne: ogrzewanie elektryczne, drzwi pokojowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrzewanie elektryczne’

Odgalezienia od pionów do przyborów sanitarnych uklada sie w stropie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Umywalki projektuje się z zasady w oddzielnych pomieszczeniach i osobno dla mężczyzn i kobiet. Liczbę natrysków określić można z założenia: 1 natrysk i 3 miejsca. o szerokości 0,7 m dla przebierania się 6 – 10 ludzi, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. W hotelach, w zależności od jakości wyposażenia w przybory sanitarne, można projektować indywidualne węzły z instalowanymi ustępami, umywalkami, wannami i natryskami przy pokojach. W mieszkaniu z wodociągiem i kanalizacją należy instalować ustęp, wannę, umywalkę, a w kuchni zlew. Wymiary ustępu przyjmuje się nie mniejsze niż 0,85 x 1,15 m przy otwieraniu drzwi na zewnątrz. Rozmiary łazienki przyjmuje się w granicach 3,0-4,5 m”, w zależności od typu i rozmiaru urządzeń. [podobne: rolety dzień noc, odkurzacze przemysłowe, ogrzewanie elektryczne ]

Comments Off

« Previous Entries