Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pod pojęciem drgań mechanicznych rozumie się ruch, w którym wytrącone z położenia równowagi ciało drgające przemieszcza się ze stale zmieniającą się prędkością, oddalając się i zbliżając ponownie do położenia równowagi. Są to zazwyczaj drgania periodyczne, a ściślej w szczególnym przypadku – drgania harmoniczne, tj. dające się zapisać w postaci funkcji sinusowej (lub cosinusowej). Układy mechaniczne mimośrodowe pojedyncze wywołują drgania kołowe lub ukierunkowane pionowo w przegubie zawieszenia wahadłowego. Układy mechaniczne o dwóch jednakowych mimośrodach i zsynchronizowanych obrotach dają drgania kołowe lub drgania ukierunkowane pionowo. Na zmianę postaci i kierunku drgań wpływa ponadto ich wzajemne ustawienie fazowe, co może również w sposób niezamierzony zmienić efekt wibrowania. Zależnie od położenia wyjściowego i kierunku ruchu mimośrodów można uzyskać sinusowo antymetrycznie zmienną siłę lub moment względnie równocześnie zmienne siły i moment. Przy większej liczbie mimośrodów można uzyskiwać dodatkowe inne efekty, podobnie jak w układach prostszych. I tak na przykład przy trzech mimośrodach osadzonych na różnych wałach, stosując synchronizację ich ruchu oraz dając na osi środkowej mimośród o momencie statycznym dwukrotnie większym od momentu statycznego każdego z pozostałych mimo śIadów, można uz yskać drgania kołowe lub ukierunkowane drgania pionowe. Konstrukcja wzbudników drgań pozwala na uzyskiwanie zmiany dynamicznych charakterystyk drgań: częstotliwości, amplitudy wychyleń oraz wielkości siły wymuszania. Częstotliwość drgań układów mechanicznych można zmieniać przez zmianę liczby obrotów wałów na minutę, stosując odpowiednie przekładnie klinowe i zębate, lub przez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik, praktycznie w granicach od 50 do 200 Hz. [patrz też: Drzwi wejściowe, drzwi garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

PRZYBORY SANITARNE Przybory sanitarne powinny być rozmieszczone, o ile to możliwe grupami – piętrowo i w linii pionowej. Skoncentrowanie przyborów daje oszczędność na długości przewodów, polepsza warunki eksploatacyjne i zmniejsza koszt instalacji (możliwość przyłączania do jednego pionu wodociągowego i jednego pionu spustowego). W celu prawidłowego rozmieszczenia przyborów należy przede wszystkim znać liczbę przyborów, które należy zainstalować w danej nieruchomości. Liczba przyborów wynika z liczby osób przebywających lub pracujących w danym obiekcie, a następnie z podziału tej liczby na mężczyzn i kobiety. [patrz też: brama garażowa, bramy garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries