Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zewnątrz budynku należy stosować przewody odpływowe z rur kamionkowych z połączeniem za pomocą sznura smołowanego, kitu asfaltowego lub paku z dodatkiem smoły pogazowej albo rur betonowych z połączeniem za pomocą cementu. Połączenia odpływów od zlewów, umywalek lub pisuarów z przewodami spustowymi mogą być wykonane z rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych, czarnych – odpowiednio zabezpieczonych przed korozją lub z odpowiednich materiałów zastępczych. Przewody wentylacyjne wyprowadza się na wysokość 0,5 -:-1,0 m ponad dach budynku. Pozioma odległość górnej części rur wentylacyjnych od okien i wszelkich otworów do wnętrza sąsiednich budynków powinna wynosić nie mniej niż 4 m. Przy mniejszej odległości rurę wentylacyjną podnosi się wyżej dachu sąsiedniego budynku najmniej o 1 m lub odchyla się na bok, w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nieprzyjemnymi zapachami. Powiększona średnica w nasadzie rury wentylacyjnej, wyprowadzonej ponad dach, powinna być wykonana z blachy cynkowej lub innego równoważnego materiału; przy dachach żelbetowych należy stosować nasady żeliwne. [więcej w: schody dywanowe, rolety okienne, rolety dzień noc ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Umywalki projektuje się z zasady w oddzielnych pomieszczeniach i osobno dla mężczyzn i kobiet. Liczbę natrysków określić można z założenia: 1 natrysk i 3 miejsca. o szerokości 0,7 m dla przebierania się 6 – 10 ludzi, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. W hotelach, w zależności od jakości wyposażenia w przybory sanitarne, można projektować indywidualne węzły z instalowanymi ustępami, umywalkami, wannami i natryskami przy pokojach. W mieszkaniu z wodociągiem i kanalizacją należy instalować ustęp, wannę, umywalkę, a w kuchni zlew. Wymiary ustępu przyjmuje się nie mniejsze niż 0,85 x 1,15 m przy otwieraniu drzwi na zewnątrz. Rozmiary łazienki przyjmuje się w granicach 3,0-4,5 m”, w zależności od typu i rozmiaru urządzeń. [podobne: rolety dzień noc, odkurzacze przemysłowe, ogrzewanie elektryczne ]

Comments Off

« Previous Entries