Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety rzymskie’

Przy innych przewodach (niezeliwnych)

Posted in Uncategorized  by admin
January 9th, 2018

W przypadkach, gdy spadek przewodu trasy głównej przekracza 2%, drugorzędnych zaś 3%, dozwolone jest zastosowanie przełomów spadków, pod warunkiem, by punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią i, by najmniejszy spadek przewodów trasy głównej wyniósł co najmniej 2%, a drugorzędnych przewodów – 3%. , Największy spadek głównych przewodów kanalizacyjnych nie powinien przekraczać 20%, drugorzędnych – 40%, deszczówek – 60%. W razie konieczności można przekroczyć spadek 40%, jednak za zgodą odpowiedniej instytucji i przy zastosowaniu rur żeliwnych. Przy innych przewodach (nieżeliwnych) należy stosować spadki mniejsze, zależnie od miejscowych warunków i rodzaju materiałów, pokonując różnicę wysokości w studniach przepadowych, szczelnie zamykanych. [więcej w: rolety tarnów, rolety rzymskie, odkurzacze przemysłowe ]

No Comments »

Posts Tagged ‘rolety rzymskie’

Przy innych przewodach (niezeliwnych)

Posted in Uncategorized  by admin
January 9th, 2018

Na przewody spustowe (piony) należy używać rur żeliwnych. Dopuszczalne jest stosowanie na przewody spustowe rur kamionkowych z odgałęzieniami z rur żeliwnych i rur z odpowiednich materiałów zastępczych. Do odprowadzania ścieków agresywnych należy stosować przewody z materiałów do tego celu przystosowanych. Połączenia rur kanalizacyjnych żeliwnych, z wyjątkiem przypadków określonych niżej, należy uszczelniać sznurem i cementem. Ołów, folię lub wełnę z metali miękkich należy stosować tylko przy uszczelnianiu rut kanalizacyjnych żeliwnych, a mianowicie: – w głównych przewodach odpływowych, podwieszanych pod stropami bądź na ścianie, – w rurociągach hal fabrycznych narażonych na wstrząsy, – w rurociągach w pomieszczeniach narażonych na działanie kwasów, – w przewodach spustowych deszczowych (deszczówek) prowadzonych wewnątrz budynków monumentalnych. [przypisy: rolety warszawa, rolety rzymskie, rolety szczecin ]

No Comments »