Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rusztowania’

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZADZENIA WIBRACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZĄDZENIA WIBRACYJNE 6.1. Formowanie przy wibrowaniu objętościowym 6.1.1. Wiadomości ogólne Obecnie w przemysłowej produkcji budowlanej jedną z podstawowych metod zagęszczania, stosowaną w procesie formowania elementów betonowych, jest wibrowanie objętościowe. W metodzie tej elementy prefabrykowane wibrowane są na stołach, stojakach lub kozłach wibracyjnych. Wypełniona mieszanką betonową forma poddawana jest drganiom (wibracji) w taki sposób, żeby możliwie wszystkie punkty formy (a w tym i podkładu) miały praktycznie jednakowy kierunek i amplitudę drgań. W ruch drgający wprowadzana jest jednocześnie cała objętość mieszanki betonowej wypełniającej formę. Stwarza to dogodne i dość ściśle określone warunki wibrowania. Metoda ta znajduje zastosowanie w produkcji rozległego asortymentu wyrobów, różniących się kształtem i ciężarem, jak również konsystencją stosowanych mieszanek betonowych. Z rozwojem prefabrykacji masa elementów wykonywanych fabrycznie coraz bardziej wzrasta, a ich kształt z postaci prętowej poprzez płytową coraz częściej przekształca się w układ przestrzenny, Wiąże się to z koniecznością stosowania coraz bardziej sztywnych i nie odkształcalnych elementów form. To zaś z kolei warunkuje większe zużycie materiałów na formy i znaczny wzrost ich masy. [przypisy: garaże blaszane, drzwi pokojowe, rusztowania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rusztowania’

METODY FORMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM WIBROWANIA ORAZ STOSOWANE URZADZENIA WIBRACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

SIEĆ KANALIZACYJNA W BUDYNKU Sieć wewnętrzna kanalizacyjna składa się z następujących przewodów : – odgałęzienia (podejścia) – przewody odprowadzające ścieki z przyborów sanitarnych, – pionowe przewody spustowe (piony) – rozstawione pionowo i przyjmujące -ścieki z odgałęzień, – drugo- i trzeciorzędne przewody odpływowe – odprowadzające ścieki od jednego lub grupy pionów; przewód odpływowy najdłuższy i odprowadzający ścieki od najniżej położonego przyboru sanitarnego do przykanalika nosi nazwę głównego przewodu odpływowego kanalizacyjnego, – przewody wentylacyjne stanowią przedłużenie pionów poza najwyżej położony przybór sanitarny i spełniają funkcję wentylacji wyciągowej z sieci kanalizacyjnej wewnętrznej i ulicznej. W celu zmniejszenia długości przewodów i ułatwienia ich eksploatacji, węzły sanitarne (ustępy, umywalki, wanny itp. ), jak również oddzielnie instalowane inne przybory (kuchenne zlewy, umywalki, przybory kanalizacyjne przemysłowe itd. ) powinny być, w miarę możności, rozmieszczone jak najbliżej siebie np. w pomieszczeniach przyległych. [podobne: rusztowania, bramy garażowe, brama garażowa ]

Comments Off

« Previous Entries