Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘schody drewniane łódź’

Posuw ręczny

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Jak dotąd, najczęściej spotyka się posuw ręczny. W obrabiarkach do przecinania prętów, rur itp. stosuje się posuw elastyczny, powodowany siłą ciężkości wrzeciennika z osadzoną na nim ściernicą i regulowany przesuwnym przeciwciężarem. Jeżeli chodzi o dobór Ściernic, to brak również odpowiednich informacji. Np. ściernice o spoiwie elastycznym powinny mieć ziarnistość 25(60) i twardość K. Zapotrzebowanie mocy podczas przecinania ściernego można wyznaczyć ze wzoru: 1000 gdzie: A — stała zależna przede wszystkim od przecinanego tworzywa i ściernicy, b grubość ściernicy w mm, ł — długość styku ściernicy z przecinanym materiałem w mm (pod czas przecinania prętów przyjmuje się ich średnicę), — prędkość obwodowa ściernicy w m/sek. Wartość stałej A zawiera się w szerokich granicach 0,2+16. Konkretną wartość należy wyznaczyć doświadczalnie dla przecinanego materiału. Orientacyjna zależność nacisku ściernicy o spoiwie elastycznym od średnicy przecinanego tworzywa. Z wykresu tego wynika, że przy przecinaniu pręta o średnicy np. 30 mm, należy stosować nacisk rzędu 20 kG (przecinanie z posuwem pionowym). Wielkość zużycia. Zależność poboru mocy przez silnik przecinarki PDL-4, skrawającej ściernicą diamentową tarczową o wieńcu ciągłym, od prędkości posuwu podczas przecinania poliestrowego laminatu szklanego. Z rysunku wynika, że zapotrzebowanie mocy jest bardzo małe. Cięcie. Cięcie tworzyw sztucznych może być wykonywane różnymi sposobami: za pomocą nożyc gilotynowych, krążkowych lub skokowych czy też na prasach za pomocą tłoczników. Cięcie, wykonywane tłocznikami, zamocowanymi w prasie, nazywa się wykrawaniem wykrojnikami.[patrz też: schody drewniane łódź, rolety Rzeszów, bramy garażowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘schody drewniane łódź’

Posuw ręczny

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Płyty cieńsze wykrawa się na zimno, natomiast płyty grubsze należy przed wykrawaniem podgrzać, w warunkach (przebieg i temperatura) podobnych, jak w przypadku cięcia nożycami. Tworzywo podczas wykrawania ma tendencję do wykruszania się na krawędziach. Powstające przy wykrawaniu znaczne niekiedy ilości drobnych odłamków należy po każdym ruchu roboczym usuwać za pomocą sprężonego powietrza i wyciągu, gdyż wpływają one bardzo niekorzystnie na trwałość narzędzia. Z braku innych danych, wykrojniki do tworzyw sztucznych należy konstruować tak, jak dla metali. Trzeba jednak uwzględnić cechy specyficzne materiału wykrawanego, którymi są; kruchość niektórych tworzyw, mniejsza wytrzymałość, większa rozszerzalność cieplna, niż dla metali. Materiał części tnących wykrojnika, podobnie jak ostrza narzędzi skrawających, powinny mieć dużą odporność na ścieranie. Ostatnio spotyka sie informacje o stosowaniu do małoseryjnej produkcji części z tworzyw sztucznych, wykrojników wykonanych z poprzeczno-włóknistego fenolowego laminatu drzewnego, licowanych taśmą stalową . Siłę P potrzebną da wykrawania przedmiotu; oblicza sie ze wzoru: P = k . Rt . l .g [kG], gdzie: k — współczynnik uwzględniający takie czynniki występujące podczas wykrawania, jak: szybkość cięcia, ostrość krawędzi, wielkości luzów między stemplem i matryca oraz tarcie; przyjmuje się k 1,2+1,3, Rt— wytrzymałość na ścinanie w kG/mm2, I — długość linii cięcia w mm, g — grubość materiału w mm. Dość częstym przypadkiem obróbki laminatów jest ich wykrawanie, dlatego też poświęcono wykrawaniu laminatów nieco więcej uwagi Przy produkcji masowej osprzętu dla przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego stosuje się dużą ilość części wykonanych z laminatów termoutwardzalnych, przede wszystkim papierowych. Części te wykonuje się na zautomatyzowanych w dużym stopniu urządzeniach, w milionach sztuk rocznie. Łatwość wykrawania zależy w dużym stopniu od rodzaju laminatu oraz od jego grubości, a ustalenie optymalnych warunków wykrawania wymaga zwykle licznych prób, aby dobrać najbardziej odpowiednią temperaturę wykrawania i właściwe wymiary płyty i stempla. [patrz też: schody drewniane łódź, rolety Rzeszów, bramy garażowe]

Comments Off

« Previous Entries