Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zewnątrz budynku należy stosować przewody odpływowe z rur kamionkowych z połączeniem za pomocą sznura smołowanego, kitu asfaltowego lub paku z dodatkiem smoły pogazowej albo rur betonowych z połączeniem za pomocą cementu. Połączenia odpływów od zlewów, umywalek lub pisuarów z przewodami spustowymi mogą być wykonane z rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych, czarnych – odpowiednio zabezpieczonych przed korozją lub z odpowiednich materiałów zastępczych. Przewody wentylacyjne wyprowadza się na wysokość 0,5 -:-1,0 m ponad dach budynku. Pozioma odległość górnej części rur wentylacyjnych od okien i wszelkich otworów do wnętrza sąsiednich budynków powinna wynosić nie mniej niż 4 m. Przy mniejszej odległości rurę wentylacyjną podnosi się wyżej dachu sąsiedniego budynku najmniej o 1 m lub odchyla się na bok, w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nieprzyjemnymi zapachami. Powiększona średnica w nasadzie rury wentylacyjnej, wyprowadzonej ponad dach, powinna być wykonana z blachy cynkowej lub innego równoważnego materiału; przy dachach żelbetowych należy stosować nasady żeliwne. [więcej w: schody dywanowe, rolety okienne, rolety dzień noc ]

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ze wzrostem więc masy drgającej maleje amplituda wychyleń. Dla utrzymania jej w granicach zadanej wielkości należy odpowiednio zwiększyć moment kinetyczny. Powoduje to konieczność wprowadzenia zwiększonych sił wzbudzania, mocniejszych konstrukcji wzbudników drgań i górnej części drgającej wibratora, zamocowania podkładów form i innych elementów, dając w efekcie dalsze zwiększenie masy drgającej. Powstaje trudny do rozwiązania technicznie i ekonomicznie problem odpowiedniego kształtowania urządzeń wibracyjnych do wibrowania objętościowego. Jest to przyczyną, że przy większych wyrobach stoły wibracyjne zastępuje się kozłami lub stojakami wibracyjnymi. Urządzenia do wibrowania objętościowego można sklasyfikować według odrębności konstrukcji, mechanizmu wzbudzania drgań i jego kinetyki, przeznaczenia i cech eksploatacyjnych, sposobu i źródła zasilania oraz charakteru uzyskiwanych drgań. I tak urządzenia te dzieli się według następując ych cech konstrukcyjnych i technologicznych: – obciążenie: małe – do 2 T, średnie od 2 do 5 T, duże od 5 do 20 T – konstrukcja części drgającej urządzenia: płytowa lub ramowa w stołach wibracyjnych, – belkowa – w kozłach wibracyjnych, punktowa – w stojakach wibracyjnych [hasła pokrewne: drzwi garażowe, schody dywanowe, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

« Previous Entries