Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘słupki ogrodzeniowe’

zródlo drgan

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

warunki podparcia: na dwóch blokach amortyzatorów, na kilku blokach amortyzatorów, na znacznej liczbie amortyzatorów, na ciągłym podkładzie amortyzującym; – źródło drgań – wzbudniki drgań elektromechaniczne, elektromagnetyczne, przyczepne wibratory elektromechaniczne lub pneumatyczne; – charakter drgań – określający jednocześnie ich postać (drgania pionowe, poziome, kołowe, eliptyczne) i kierunek oraz rodzaj (periodyczne, nieperiodyczne. harmoniczne, nieharmoniczne, udarowe); – częstotliwość drgań: niska do 3000 min-l, normalna ok. 3000 min-l i wysoka powyżej 3000 min-l; – inne parametry urządzenia, które określają zakres stosowalności urządzenia (amplituda wychyleń, przyspieszenie drgań, czas wibracji, synchronizacja drgań i inne); – zamocowanie formy lub podkładu: sztywne (kliny, śruby, mimośrody), elastyczne (elektromagnetyczne, hydrauliczne i pneumatyczne), bez zamocowania (docisk grawitacyjny). Oprócz wibrowania objętościowego zwykłego stosowane jest też wibrowanie objętościowe pod obciążeniem, które może być pasywne lub aktywne. Niekiedy zachodzi potrzeba zmian parametrów drgań urządzenia wibracyjnego. Dlatego szczególnie przydatne mogą być urządzenia z możliwością zmiany (nastawnie lub lepiej płynnie w czasie wibrowania) częstotliwości, siły wymuszającej i amplitudy drgań. Na efekt wibrowania mają wpływ takie elementy, jak konstrukcja wzbudników drgań, sposób ich zamocowania do części drgającej urządzenia wibracyjnego, rozmieszanie źródeł drgań, sposób i efekt synchronizacji drgań (synchronizacji elektrycznej, mechanicznej lub nadążnej przy kilku wzbudnikach drgań, sztywność konstrukcji wsporczej części drgającej oraz zastosowana technika amortyzacji oparcia. [więcej w: bramy garażowe, słupki ogrodzeniowe, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘słupki ogrodzeniowe’

zródlo drgan

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Przy każdym spłukiwaniu miski powinno wylewać się z płuczki co najmniej 8 litrów wody w ciągu 3+ 5 sekund; Do spłukiwania misek ustępowych można zastosować również i inne urządzenia. spłukujące, np. spłukiwacze. Rury spłukujące pomiędzy płuczką a miską powinny być stalowe ocynkowane lub z innego odpowiedniego materiału, prawidłowo wygięte i przymocowane do ściany. Połączenia ich z miską ustępową powinny być dokonane za pomocą stożka gumowego umocowanego do rury i miski drutem. Średnica rury łączącej płuczkę z miską ustępową powinna wynosić w świetle co najmniej – 30 mm. [patrz też: słupki ogrodzeniowe, garaże blaszane, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries