Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘sufit napinany’

Nowoczesna architektura : Dutchess House No. 1 / Grzywinski + Pons

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Floto + Warner / OTTO Architekci: Grzywinski + Pons Lokalizacja: Millerton, NY, USA Zespół projektowy: Matthew Grzywinski, Amador Pons Rok budowy: 2012 Zdjęcia: Floto + Warner / OTTO + 21 Kiedy Grzywinski + Pons został zlecony do zaprojektowania tego domu, byliśmy podekscytowany krótką instrukcją i klientem, który był bardzo konkretny programowo i gdzie budżet miał prymat, ale był otwarty na każdą formę, która może wynikać z naszego procesu w odpowiedzi na ich prośby.
Dom został pomyślany jako dom wiejski początkowo używany jako uzupełnienie i odrodzenie z mieszkania w mieście, które ostatecznie może przekształcić się w pierwotną rezydencję.
Chcieli mieć wolnostojący domek lub pensjonat, który mógłby pomieścić swoich starszych rodziców w czasie dłuższych pobytów z zachodniego wybrzeża i być dostępnym do wynajęcia na noc według własnego uznania, aby pomóc w pokryciu kosztów.
Kolejną prośbą było stworzenie miejsca, które było bardzo otwarte na jego piękne otoczenie, ale można je było zabezpieczyć i zabezpieczyć w ciągu długich okresów, kiedy nie było w nim miejsca.
Co więcej, klient. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sufit napinany’

Nowoczesna architektura : Dutchess House No. 1 / Grzywinski + Pons

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

W przypadku gęstej siatki słupów, dających duże powierzchnie fundamentów (ze względu na duże naciski lub małe normowe obciążenia jednostkowe podłoża), konstruuje się stopy grupowe pod kilka słupów. Przykłady kształtowania stopy pod 3, 4, 5 i 6 słupów. Schemat obliczeń statycznych nie jest tu już tak prosty, jak dla dwu słupów. W przybliżeniu fundament grupowy pod więcej niż dwa słupy należy traktować jako składający się z ukrytych belek biegnących wzdłuż osi słupów. Pozostałą część fundamentu przyjmuje gię jako płyty oparte na tych belkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sufit napinany’

Nowoczesna architektura : Dutchess House No. 1 / Grzywinski + Pons

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Kilka typów pojedynczych fundamentów ukształtowanych jako powierzchnie koliste i obrotowe (stożki). Rozwiązanie daje oszczędność betonu. Ponadto wciąga się do współpracy grunt leżący pod łupiną. Pojedyncze fundamenty łupinowe. Obliczenie łupiny fundamentowej przeprowadza się w następujący sposób. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sufit napinany’

Nowoczesna architektura : Dutchess House No. 1 / Grzywinski + Pons

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Obliczanie momentów zginających w płytach jednoprzęsłowych pod ciągłym obciążeniem równomiernym. Zależnie od sposobu oparcia płyt na bokach obwodu, rozróżnia się sześć przypadków. Momenty podporowe w płytach prostokątnych wyznacza się ze wzorów analogicznych do wzorów dla płyt zginanych jednokierunkowo a) przy obustronnym zamocowaniu b) przy jednostronnym zamocowaniu Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, uważamy to oparcie za przegubowe, uwzględniając częściowe zamocowanie przez właściwe uzbrojenie pasma przypodporowego (bliżej omówiono to w p. 3.2.3.4). Zasady wymiarowania i zbrojenia płyt.Z Zgodnie z normą grubość płyt krzyżowo zbrojonych opartych na obwodzie powinna wynosić przy wolnym podparciu nie mniej niż 1/45 Z oraz przy sztywnym zamocowaniu na obwodzie nie mniej niż 1/50 Z, gdzie Z mniejsza rozpiętość płyty. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries