Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wełna mineralna lambda’

Wymiary przekrojów poprzecznych belek strunobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Wymiary przekrojów poprzecznych belek strunobetonowych i pustaków są jednakowe, natomiast liczba strun w belkach i grubość warstwy betonowej zależą od obciążeń i rozpiętości stropów. Zbrojenie sprężające wykonane jest ze stali strunowej c/) 2,5 mm o wytrzymałości Rr = 21000 .kG/cm2. Naprężenia ścinające przejmuje dodatkowe zbrojenie spiralne z drutu c/) 3 mm ze stali Qr = 2500 kG/cm2. Ciężar jednego metra belki wynosi ok. 40 kG. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna lambda’

Wymiary przekrojów poprzecznych belek strunobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Uwagi ogólne. Stropy o belkach sprężonych nie są jeszcze w Polsce rozpowszechnione, gdyż w celu masowej ich produkcji należy zorganizować specjalne wytwórnie, a ponadto stropy te wymagają zastosowania strun ze stali wysokowartościowej przenoszącej naprężenia rzędu kilkunastu tysięcy kG/cm2, której produkcja napotyka jeszcze trudności. Szczegółowa teoria i metody wykonywania konstrukcji sprężonych podane są w tomie III Budownictwa Betonowego. Naprężenia wywołane przez sprężanie, jak i naprężenia ostateczne są wyłącznie naprężeniami ściskającymi. Belka odpowiednio sprężona nie ulega więc rozciąganiu, zarówno w stanie obciążonym jak i nie obciążonym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna lambda’

Wymiary przekrojów poprzecznych belek strunobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Charakterystyka elementów wielkopłytowych DL wykonanych z żużlobetonu: 1. Ciężar teoretyczny 1 m2 płyty wynosi 230 kG; ciężar rzeczywisty sprawdzany jest dynamometrem. 2. Markę betonu konstrukcyjnego, zbrojonego stalą grzebieniową, przyjmuje się 140. W razie pilnych zamówień, wymagających dostawy na budowę po 3 dniach od daty wykonania (przy naparzaniu), stosuje się markę 170. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna mineralna lambda’

Wymiary przekrojów poprzecznych belek strunobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »