Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

Odleglosc pozioma od plyty kuchennej do zlewu

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Jeżeli w łazience zainstalowany ma być piecyk gazowy, kubatura jej nie może być mniejsza niż 8 m”, Minimalna kubatura łazienek, jako pomieszczeń zamkniętych, bez otwartego płomienia, z zapewnieniem dokładnej wentylacji, powinna I wynosić nie mniej niż 6,5 m3 (np. przy centralnej ciepłej wodzie). Odległość pozioma od płyty kuchennej do zlewu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Nie wolno przymocowywać płuczki ustępowej do ściany oddzielającej ustęp od pomieszczenia mieszkalnego, jak również umieszczać kuchen, ustępów, wanien i natrysków nad pokojami. Przy projektowaniu urządzeń sanitarnych należy przyjmować wzrost człowieka równy 1,80-; -1,85 m. [więcej w: drzwi prysznicowe, żaluzje drewniane, schody dywanowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

Odleglosc pozioma od plyty kuchennej do zlewu

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Kanalizacyjne przewody odpływowe wewnątrz budynku należy wykonywać z rur żeliwnych lub z rur kamionkowych, betonowych albo z odpowiednich materiałów zastępczych z zachowaniem następujących warunków: – wierzch przewodu żeliwnego ułożonego pod podłogą powinien znajdować się na głębokości co najmniej 0,30 m od wierzchu podłogi, a przewodu kamionkowego – 0,50 m od wierzchu podłogi, – w miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany nośne, należy pozostawiać dookoła przewodu wolną przestrzeń wypełnioną materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Zabrania się stosowania rur betonowych na przewody kanalizacyjne w przypadku, gdy jest możliwe agresywne oddziaływanie ścieków, wód gruntowych lub gruntu na beton. [patrz też: bramy garażowe, żaluzje drewniane, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries